Jobs

Digital frontend udvikler

Skarp frontend udvikler søges til ledelse af teknisk udvikling

Vores online univers er i stor vækst, og fra d. 1. juli arbejder vi på tværs af tre brands under ét tag: SHOE THE BEAR, SoyaConcept og Leveté Room. Til efteråret 2018 lancerer vi to nye webshops, og for at sikre os markedets bedste online platform, søger vi nu en dygtig digital frontend udvikler til at lede vores teknisk udvikling i E-commerce divisionen i København. 

Om jobbet
Som webudvikler får du det tekniske ansvar for udviklingen af alle vores online platforme på tværs af tre brands. Man arbejder på en bred række af forskellige projekter, hvor ansvaret blandt andet vil være at programmere hjemmesider, bygge og/eller implementere webapplikationer, samt at sikre integrationer mellem tredjepartssystemer og vores Shopify platform. 

En væsentlig del af jobbet er at kombinere forståelsen for en god brugeroplevelse med evnen til at programmere det i praksis. Man vil få meget ansvar i form af at selv at skulle sætte sig ind i komplekse og nye projekter, og være med til at definere arbejdsopgaverne. Brugeroplevelse, design og innovation er vigtige aspekter af jobbet, men kernen i jobbet er programmering.

Dine ansvarsområder

 • Optimering af brugeroplevelsen på alle vores online shops på tværs af tre brands
 • Opbygning og udvikling af online templates og temaer fra bunden
 • Design og evaluering af brugergrænseflader (interfaces)
 • Test moduler for at sikre den bedste kvalitet
 • At sikre integrationer mellem vores online platforme og tredjepartssystemer
 • Vedligeholdelse af vores nuværende platform og systemer

Dine kompetencer
Du er systemudvikler, programmør, webudvikler, datamatiker eller lignende. Det vigtige er ikke din uddannelse, men kodemæssig snilde og dygtighed.

 • Du har minimum to års erfaring
 • Du er vant til at arbejde med webapplikationer
 • Du skal kunne følgende kodesprog:
  • HTML
  • SASS
  • CSS3
  • PHP/Liquid PHP
  • JSON Schema
  • Javascript
 • Det er en fordel hvis du har arbejdet med github

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende og varieret hverdag, hvor der er masser af mulighed for at påvirke og tage ansvar for de fremtidige forandringer. Vores værdier er blandt andet baseret på passion, ordentlighed, købmandskab og en familiær tilgang i organisationen. Som virksomhed arbejder vi som et team, hvor alle idéer er velkomne, og hvor vi er hurtige til at udføre opgaver internt. Vores hverdag er altid travl og spænende, og vi er et voksende team af engagerede kollegaer, der arbejder hårdt for at udvikle en af Danmarks største modevirksomheder.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles ud fra kvalifikationer.

Ansøgning
Send din ansøgning/CV mærket “UDVIKLER” til work@shoethebear.com. Spørgsmål til stillingen kan stilles til vores Head of E-commerce Yoyo Olesen på yoyo@shoethebear.com. Vi afholder samtaler løbende og venter gerne på den rigtige kandidat.  

Ansøgningsfrist og startdato
Ansøgningsfrist d. 22. juni 2018.
Samtaler afholdes løbende i juni.
Ansættelsesstart d. 1. juli 2018, eller efter aftale.

Om SHOE THE BEAR

 • Etableret i 2007
 • Designer, producerer og sælger sko til mere end 20 lande
 • Hovedparten af den samlede omsætning genereres online
 • Er fire gange i træk kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen

Om SoyaConcept

 • Etableret i 2002
 • Designer, producerer og sælger modetøj med et stærkt brandkendskab i Nordeuropa
 • Rundede i regnskabsåret 2016/17 en halv mia. kr. i omsætning
 • SoyaConcept sælges i mere end 2.500 butikker verden over 

Om Leveté Room

 • Etableret i 2017
 • Virksomheden designer og producere kvalitets modetøj til kvinder
 • Leveté Room sælges i dag i Skandinavien i over 300 butikker
 • Der er planer om at ekspandere brandet i hele Europa

Læs pressemeddelelsen om partnerskabet mellem SHOE THE BEAR, SoyaConcept og Leveté Room her.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Digital front-end developer

Successful Danish organization seeking front-enddeveloper with abroad technical insight.

Our online universe is in excessive growth, and from 1st of July we will be working across three brands under one roof: SHOE THE BEAR, SoyaConcept and Leveté Room. In the fall of 2018 we will launch two new online shops, and to ensure the market's best online platform, we are now looking for an ambitious and passionate digital front-end developer to strengthen our E-commerce division in Copenhagen.

The position
As a front-end developer, you will have the technical responsibility for the development of all our online platforms, across three brands. You work on a wide range of different projects, where the responsibility will be to program our online shops, build and/or implement web applications, as well as ensuring integration between third party systems and our Shopify platform.

An important part of the job is to combine the understanding of good user experience with the ability to program it in practice. You will be given a great deal of responsibility in complex and new projects. User experience, design and innovation are important aspects of the job, but the core of the job is programming. 

Your responsibilities

 • To optimize the user experience in all of our online stores across three brands
 • Development of online templates and themes from scratch
 • Design and evaluation of user interfaces
 • Test modules to ensure the best quality
 • To ensure integration between our online platforms and third-party systems
 • Maintenance of our current platform and systems
 • To be at the forefront of new developments and systems within the IT world

Your skills
You are a system developer, programmer, web developer, computer technician or something alike. The important thing is not your education, but your programming skills.

 • You have a minimum of three years’ experience
 • You are used to work with web applications
 • You must be able to work with the following coding languages:
  HTML
  SASS
  CSS3
  PHP / Liquid PHP
  JSON Schedule
  Javascript
 • It's an advantage if you have worked with github

We offer
We offer an exciting and varied work environment, where there is plenty of opportunity to influence and take responsibility for future changes. As company, we work as a team where all ideas are welcome and where we are quick to execute tasks internally. Our workdays are always busy and exciting, and we are a growing team of committed colleagues who work hard to develop one of the largest fashion companies in Denmark.

Salary and other terms of employment are negotiated on the basis of qualifications. 

Application
Submit your application/CV labeled "DEVELOPER" to work@shoethebear.com. Questions to the job can be forwarded to our Head of E-commerce Yoyo Olesen at yoyo@shoethebear.com. We will be having interviews from June and are willing to wait for the right candidate. 

Application deadline and start date
Application deadline: June 22nd, 2018.

Start date: July 1st, 2018, or after. 

About SHOE THE BEAR

 • Established in 2007
 • Design, produce and sell footwear to more than 20 countries worldwide
 • Majority of the total revenue is generated online
 • Has been voted four times in a row as a Gazelle company by Børsen

About SoyaConcept

 • Established in 2002
 • Design, produce and sell fashionable clothing with a strong brand awareness in Northern Europe
 • Around half a billion in the financial year 2016/17. DKK in turnover
 • SoyaConcept is sold in more than 2500 stores worldwide 

About Leveté Room

 • Established in 2017
 • The company designs and produces quality fashionable clothing for women
 • Leveté Room is sold today in Scandinavia in over 300 stores
 • There are plans to expand the brand throughout Europe

Read the press release on the partnership between SHOE THE BEAR, SoyaConcept and Leveté Room here.

 

* Fodlængde målt i cm